Leren in de praktijk

Leven en werken vanuit je hele hebben en houwen, motiveert, geeft voldoening en plezier. Het vinden van persoonlijke kwaliteiten is een zoektocht. Waar ligt je hart? Wat wil je in je leven? Hoe kun je van nut zijn voor maatschappij en medemens? Hoe kun je jezelf in je dagelijkse werk realiseren?

Bij MBO-Nederland is een praktijkgerichte aanpak en aandacht voor de individuele ontwikkeling van de student belangrijk. Dat is de reden waarom wij vanuit de verschillende branches in het bedrijfsleven een mbo school zijn gestart. De student kan op deze manier vanuit zijn studie een betere aansluiting vinden bij de ontwikkelingen in de maatschappij en het bedrijfsleven. De eisen die het kwalificatiedossier en onderwijsinspectie stellen zijn leidend, maar binnen die marges passen wij de opleiding zoveel mogelijk aan de wijze waarop de student leert.

MBO-Nederland ontwikkelt o.a. methodieken voor het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en trainers. Het gaat hierbij om praktijkgericht onderwijs vanuit een authentieke leeromgeving. Iedereen kan instromen en verschillende uitstroomrichtingen zijn mogelijk. Praktijkleren met theoretische onderbouwing is een belangrijke maatstaf die de opleiding hanteert.

De opleidingen die wij aanbieden zijn een Beroepsbegeleidende Leerweg. In het kort BBL genoemd. Onze ervaring leert dat er mensen zijn die praktisch zijn ingesteld. Door in de praktijk te leren en direct in contact te komen met het bedrijfsleven, groeit de ervaring snel. De student leert zich aan te passen aan de juiste omstandigheden en klanten en ze leren zichzelf beter kennen. De persoonlijke coaching en begeleiding binnen MBO-Nederland zorgen ervoor dat de student de juiste keuzes maakt en het behalen van een diploma wordt vergroot.

De term Crebo staat voor Centraal Register Beroeps Opleidingen. Op basis van dit register is het reguliere beroepsonderwijs in Nederland georganiseerd. Als erkend opleidingsinstituut met Brinnummer 30XG verzorgen wij Crebo Opleidingen.

Contact
Organisaties of bedrijven die zich als lid willen aansluiten bij de Coöperatieve Vereniging MBO-Nederland kunnen contact opnemen via het contactformulier.

- Terug naar de homepage -